Doorstroom. Wat na FIX?

Hoe brengt FIX die doorstroom in kaart?

Wim Van Dievoort, fulltime jobcoach bij FIX licht de meetmethode toe. Hij doet, naast de tweewekelijkse livegesprekken met ex-FIXers die begeleid worden naar werk, telefonische opvolging van medewerkers die nog niet aan het werk zijn. Dit gebeurt tot één jaar nadat ze uit dienst zijn. Ook arbeiders die aan het werk zijn, contacteert hij regelmatig met de vraag hoe het met hem/haar gaat. De vaste meetmomenten na het einde van het traject zijn: op het einde van een contract, na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar. De doelstelling van werkervaring is immers duurzame en kwalitatieve doorstroom. Kortom, een goede job vinden en houden.

FIX onderscheidt volgende categorieën

Geen nieuwsAls er geen enkele reactie is op telefoon of mail
Niet bemiddelbaarAls de betrokkene op dit moment niet in staat is werk te zoeken bv langdurig ziek, verhuisd naar buitenland…)
OpleidingAls de betrokkene minstens halftijdse opleiding volgt
WerkAls de betrokkene minstens halftijds werkt buiten de bouwsector
Werk – bouwAls de betrokkene minstens halftijds werkt in de bouwsector
WerkzoekendAls de betrokkene niet aan het werk is en werk zoekt

Tewerkstellingscijfers berekent men inclusief en exclusief ontslagen arbeid(st)er. Dat de doorstroomcijfers van arbeiders die niet ontslagen werden hoger uitvallen ligt voor de hand. Deze werknemers toonden tijdens hun traject immers aan dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Stages werken

Trajectbegeleiders laten aan de jobcoach weten wanneer iemand klaar is om door te stromen. De jobcoaching start ten laatste 6 maanden voor het einde van het traject, of wanneer iemand niet bij FIX kan blijven. Stopzetting gebeurt niet lichtzinnig. De redenen hiervoor zijn divers en steeds van persoonlijke aard.

ALLE arbeid(st)ers (ook diegenen die ontslagen zijn en in opzegperiode zitten) komen in jobcoaching: wat na FIX?

Als jobcoach checkt Wim dagelijks vacatures. Als hij een interessante kandidaat in jobcoaching heeft, bespreekt hij de vacature met de betrokkene. Indien er interesse is, contacteert hij de werkgever telefonisch. Lukt dat niet, dan stuurt hij een mail met een voorstel tot kosteloze stage en met als bijlage een korte presentatie van FIX en het CV van de kandidaat. De kandidaat staat altijd in kopie van een mail die voor hem of haar verstuurd wordt.

In 2022 kregen alle 8 de arbeid(st)ers die een externe stage liepen (door te solliciteren op een vacature) na een positieve stage een contract van onbepaalde duur aangeboden.

Randbemerkingen

Kleinere organisaties zonder jobcoach, hebben geen tijd om contacten met werkgevers te leggen. Als organisaties info rond doorstroom verzamelen, en er zijn er meer die dit doen, gebeurt het misschien best op dezelfde manier of respecteert men samen minimaal bijvoorbeeld 1 uniforme meting (uitstroom na 6 maanden bijvoorbeeld), suggereert FeBIO. Precies deze resultaten komen immers met grote vertraging uit de databases van de overheid.

Persoonlijk contact is motiverend, ook voor de begeleiders

Meer kwalitatieve info die telefonisch bevraagd wordt is relevant, laat toe ook de specifieke redenen registreren waarom doorstroom niet lukt. Of je kan vragen naar tevredenheid.

Of je sterke of zwakke profielen hebt speelt mee en wisselt. Doorstroom is in functie van de arbeidsmarkt (het aantal vacatures en rekruteringsstrategie reguliere werkgevers op een bepaald moment). Uit eerder onderzoek en bevragingen weten we dat er significante verschillen zijn tussen sectoren/functies.

Hoe je werk en opleiding definieert is relevant

Voltijds en/of ook deeltijds? Contract van bepaalde duur, of onbepaalde duur? Zwartwerk blijft altijd onder de radar… Telt doorstroom naar verdere beroepsopleiding en opleiding mee? Hoe definieer je dat dan precies?

X% heeft werk gevonden. Wat is werk? Actiris ziet dat als werk onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Voor organisaties is dat eigenlijk niet te checken. Wat is opleiding? Kwalificerende opleiding en studies die het voorwerp uitmaken van een vrijstelling (dus niet gelijk welke opleiding volgen) wordt gezien als een positief resultaat. Het moet dan bijvoorbeeld een kwalificerende opleiding zijn van minstens 20 u (nog actueel?) per week of een IBO volgen? Ook Actiris deed een meting na 6 maanden.

Een bredere analyse en meer samenwerking tussen partners/organisaties

Eind december 2022 organiseerde Tracé Brussel een overleg rond uitstroom. Dienst LINK was aanwezig en begeleidt mensen na een opleiding of inschakelingstraject (bv. ECOSOC of artikel 60’er). Er is nood aan meer samenwerking  tussen  partners, om ontmoetingen met werkgevers te organiseren of vacatures te delen, doorstroom te creëren voor meer kwetsbare profielen en aan kennisdeling te doen. Maïzenne (horeca), de SOCECO flash, de introductiecursus, Schakels Naar Werk … zetten hier op in. Hoe op collectieve wijze contact leggen met werkgevers?

In Brussel worden inschakelingsorganisaties niet apart gefinancierd voor hun doorstroominspanningen. Dat is een andere discussie.