Energiepremie 2022 voor inschakelingsondernemingen komt eraan…

In april 2023 zal er een apart Besluit van de Brusselse regering gepubliceerd worden om recuperatie van extra energiekosten mogelijk te maken voor de sociale inschakelingsondernemingen. Er wordt naar een terugbetaling van maximaal 30% van de energiemeerkosten gestreefd

Bewijs dat de inschakelingsonderneming die extra energiekosten heeft gemaakt, volstaat. Ook mede-eigendomscontracten, onderhuur-contracten, documenten voor groepsaankopen, lastenprovisies, … zullen worden ingesloten. De procedures zijn in voorbereiding.

Premie meerkost energie voor 2022 voor gemandateerde inschakelingsondernemingen erkend en gemandateerd vanaf 1 januari 2022. Omzetvereiste 30.000 euro. Het zou nu gaan om een Facultatieve subsidie met een plafond van 7000 euro maximum voor de premie meerkost energie.

Een externe consultant, KPMG is betrokken bij de verwerking  van aanvragen organisaties. ¨Alle bewijsstukken EAN meters, verbonden met provisies en meerkost tellen. Geen verklaringen op eer. Timing, afsluiten afrekeningen 2022 door energieverstrekker (ENGIE…).  Tot eind november 2023. Procedure wordt verwacht.

Voor de ‘de minimis’-regels is er geen probleem, omdat we in hetzelfde kader als het tijdelijke kader in verband met de Oekraïne-crisis zitten.

Men gaat hierover binnenkort communiceren, (1 juni 2023 zal er info beschikbaar zijn op de website van de administratie BEW). Mogelijk komt er een FAQ op de websites van 1819 en BEW (Brussel Economie en Werk) of zullen de inschakelingsondernemingen een mail ontvangen . De links zullen dan eventueel op febiovzw ook te vinden zijn.