Leden in de kijker

MAKS

Posted on Updated on

Locatie: Anderlecht. Maks bestaat sedert 1999.
Activiteiten: Maks stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem te versterken. Ze mobiliseert via economische, sociale, culturele en artistieke acties. Maks maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch weerbaarder. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien begeleidt ze buren die werk zoeken. Maks experimenteert creatief met digitale en grafische media.

Read the rest of this entry »

Sociaal Vervoer Brussel

Posted on Updated on

sociaal-vervoer-brussel

Locatie: Sint Gillis. De organisatie bestaat sedert 1997.

Activiteiten: Als je ziek of gehandicapt bent is het essentieel voor je levenskwaliteit en onafhankelijkheid dat je je vlot kan blijven verplaatsen op een betaalbare manier wanneer dat nodig is. Sociaal Vervoer Brussel zorgt voor mobiliteitsondersteuning van mindermobiele mensen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De organisatie biedt deze ondersteuning aan op twee manieren. Enerzijds beschikken zij over een vloot aangepaste wagens waarmee ze de klanten kunnen vervoeren en daarnaast is er een vrijwilligerswerking waarop de klant kan beroep doen. De vrijwilligers bieden de klanten ondersteuning/begeleiding aan bij het gebruik van het openbaar vervoer. Jaarlijks voert men zo’n 20000 ritten uit.

Read the rest of this entry »

Buurtwerk Noordwijk

Posted on Updated on

harmonie-2

Locatie Noordwijk Brussel

Historiek Lokaal dienstencentrum De Harmonie kreeg een erkenning in 1985 en is het oudste dienstencentrum van Brussel. Het is een initiatief van de vzw Buurtwerk Noordwijk. LDC De Harmonie in de Noordwijk krijgt een complete make-over. Het erg verouderde gebouw gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw in de plaats. Zowel de Vlaamse gemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie financieren de bouwwerken. In het nieuwe gebouw zal naast lokalen voor het dienstencentrum, plaats zijn voor 9 appartementen voor senioren. VGC Collegelid Bianca Debaets hoopte in juni 2016 dat de nieuwbouw van LDC De Harmonie een nieuw elan kan geven aan de werking en onderstreepte het belang van de visie waar de bewoners centraal staan.

Activiteiten De VZW zorgt er voor dat ouderen en zorgbehoevenden langer en zelfstandig, kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen, wil hun isolement doorbreken en contact met anderen stimuleren. Hiertoe organiseert de harmonie tal van activiteiten en diensten. Er is onder andere een restaurant en er worden maaltijden aan huis geleverd. Dit horecaproject is ook de plek waar doelgroepwerknemers werkervaring kunnen opdoen.

Read the rest of this entry »

ART2WORK

Posted on Updated on

media_354_960

Locatie: Molenbeek

Activiteiten:  COACH2START is een begeleidingsprogramma van ART2WORK van 4 weken voor jongeren met hoogstens een diploma middelbaar onderwijs, om na te gaan wat ze drijft en wat hun passies zijn.Persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Men werkt de eerste week rond identiteit, persoonlijkheid, groep, waarden, omgeving, er zijn veel ontmoetingen, zowel sportief en artistiek. Goesting en uitzoeken wat je energie geeft komt in de tweede week aan bod, meer concrete oriëntatie in de derde week en in de vierde week moet dit uitmonden in een persoonlijk project. Read the rest of this entry »

EVA Bricoteam steekt de handen uit de mouwen en gaat voluit voor de doorstart!

Posted on Updated on

BRICOTEAM_LOGO_BASELINE_RGB

Locatie: Schaarbeek maar actief in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Historiek :  Bricoteam werd opgericht in 2009.

Activiteiten:  Verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in hun woning. Zij reiken creatieve oplossingen aan om de huisvesting van senioren en andere zorgbehoevenden, comfortabeler te maken. Door kleine klussen uit te voeren die de woning opfrissen, veiliger maken en energiekosten inperken: kyotoklussen, basisklussen, zorgklussen en veiligheidsklussen. De klanten zijn privépersonen die het niet breed hebben en ‘gewone klanten’ die sociaal gemotiveerd zijn en Vzw’s.

Read the rest of this entry »

Buurthuis Chambéry

Posted on Updated on

klusjesploeg1Chambéry

Locatie : Etterbeek

Activiteiten: Buurthuis Chambéry steunt op de samenwerking van drie pijlers, het dienstencentrum, de kinder- en jongerenwerking en het werkervaringsproject (Chato). Elke werking binnen Chambéry heeft haar eigen activiteiten die aangepast zijn aan de vragen en noden van het respectievelijke doelpubliek.

Read the rest of this entry »

Manus. Meer dan handen!

Posted on Updated on

Manus

The European Business Awards (EBA) selecteerde Manus als National Champion 2015 in de categorie sustainability. De EBA beloont jaarlijks de meest innovatieve ondernemingen die zich op een maatschappelijk verantwoorde manier inzetten in een bepaald domein. De selectie is een mooie opsteker voor het voltallige Manus-team en de sociale economie in het algemeen.

Locatie: Molenbeek in Brussel en Antwerpen

Activiteiten : Sector: Manus is actief in groenonderhoud, schoonmaak (dit is de grootste sector) en renovatie. De ontwikkeling van medewerkers staat centraal, de mindset is gericht op doorstroom. Training ‘on the job’ staat centraal, de nadruk ligt op het opdoen van werkervaring. In Brussel bedraagt de doorstroom naar de reguliere sector 10 tot 15%. Manus vertrekt van waarden, de medewerkers zijn ‘trots, ondernemend, vrolijk, creatief, wederkerig, ondernemend’…

Read the rest of this entry »

Buurthuis Bonnevie

Posted on Updated on

FullSizeRender-4

Locatie: Molenbeek

Activiteiten: Bewoners uit de buurt zijn welkom bij Bonnevie. Het buurthuis organiseert tal van activiteiten in de wijk. De buurtdienst van Bonnevie heeft een klusjesdienst en een uitleendienst. Men kan er ook terecht voor renovatieadvies (vooral in het Centrum van Molenbeek en de Havenwijk). Er is bovendien een huisvestingswerking en een woonproject voor gezinnen met een laag inkomen.

Read the rest of this entry »

De Welvaartkapoen. Duizendpoot van de sociale economie op eigen benen

Posted on Updated on

Locatie : Molenbeek

Activiteiten : Voor Ingrid Verhoeven, de coördinator van de Welvaartkapoen, is het klippen lopen: ze rent van het IBO – de buitenschoolse opvang, dat een derde locatie opent (in de Heyvaert wijk aan het kanaal) en waar nog alle materiaal aangekocht moet worden – naar werfvergaderingen over het nieuwe gebouw in de Begijnenstraat.  In de andere richting gaan de IBO bureaus dan weer naar de naaiateliers aan Graaf van Vlaanderen. Verschillende diensten moeten verhuisd worden en andere locaties laten hun problemen wekelijks voelen: gebouwen moeten gerenoveerd, subsidies volgen niet zoals beloofd en de markt in Molenbeek zorgt dat de vervoerdienst zich telkens vastrijdt. De klusjesmannen zijn bovendien al een tijd out wegens ziekte. Je zou voor minder een punthoofd krijgen, maar in de Welvaartkapoen zijn ze wel wat gewend.

wvk Read the rest of this entry »

Cosmos

Posted on Updated on

Cosmosvzw

Locatie: Cosmos is vooral gekend als lokaal dienstencentrum in Kuregem, Anderlecht.

Activiteiten : Toch is het merendeel van de 22 werknemers aan de slag in het PIOW project. Doel is tewerkstellings- en opleidingskansen creëren voor deze medewerkers in een meertalige omgeving. Werkervaring wordt gecombineerd met een pakket aan externe opleidingen dat werknemers klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Zij die geen minimum kennis van het Nederlands hebben, gaan naar de Nederlandse les. Artikel 60 medewerkers (poets- en klusjesploeg) en DSP’ers (hulpkok) krijgen een ander programma aangeboden. Vooral dat van de DSP’ers oogt veeleisend: 110% motivatie om te slagen als kok in de horeca is vereist en de kandidaten moeten bereid zijn om buiten de werkuren school te volgen. De aspirant-koks volgen allemaal een opleiding aan de CERIA/COOVI. Gezien de verregaande investeringen in competenties en de hoge startvereisten mogen de excellente resultaten ook niet verbazen: de uitstroom in 2014 was erg goed: van de 12 medewerkers die uitstroomden vonden 7 werk, 1 begon als zelfstandige en 3 hebben een opleiding aangevat. Read the rest of this entry »